Cistektomija

Ciste vilica

Ciste predstavljaju patološke šuplje prostore. One mogu biti kruškolikog ili ovalnog oblika, obložene vezivno-tkivnim omotačem, koji je sa unutrašnje stane prekriven epitelom. Najčešće se javljaju u koštanom tkivu vilica.

Ciste rastu sporo. Nekad je potrebno da prođe više godina da bi cista postala primetna usled izbočenja koštanog tkiva. Proces resorpcije koštanog tkiva je veći, odnosno rast ciste je brži ako je stepen zapaljenja cističnog sakusa (sadržaja) veći.

Cista raste samo ako je potpuno zatvorena. Čim se cista otvori i njen sadržaj isprazni ona prestaje da raste. Ciste uvek rastu u pravcu manjeg otpora. Obično se otkrivaju posle preloma vilične kosti ili usled pojave akutne infekcije.

U gornjoj vilici rastu u pravcu nosne šupljine i maksilarnog sinusa, ali mogu i palatinalno(ka nepcu) ako potiču od palatinalnih korenova molara ili korena bočnog sekutića. U donjoj vilici mogu se sresti ciste koje zahvataju veću površinu tela donje vilice, a da pri tome pacijent nema nikakvih tegoba niti se javlja izbočenje kostanog tkiva.

Slika ciste

Svaku cistu treba u potpunosti odstraniti, jer ona svojim rastom dovodi do resorpcije koštanog tkiva, predstavlja latentno žarište infekcije, a može i maligno da alterira.

Postoje dva načina lečenja cista, poznati kao cistektomija i cistostomija.

Kod CISTOSTOMIJE veliki deo cističnog zida se odstranjuje i cista se spaja sa usnom šupljinom. Pri ovoj operaciji ne dolazi do povrede susednih struktura (zubi .krvni sudovi, nervi itd.). Nedostatak ove intervencije je što oporavak pacjenta traje i po više meseci. Radi se kad se misli da bi usled odstranjenja ciste u celini došlo do frakture vilice.

CISTEKTOMIJA je proces u kome se u celosti odstranjuje cista. Operativni defekt se primarno zatvara režnjem sluzokože, a sedmog dana kada se skinu konci rana je spolja zarasla.U cističnoj šupljini nastali koagulum se prožima vezivnim tkivom, koje kasnije taloženjem kalcijumovih soli prelazi u koštano tkivo. U postoperativnom periodu pacjent treba da uzima antibiotike 6-8 dana. Kod cistektomije nema opasnosti od recidiva, jer se cista u potpunosti odstranjuje.

Na prvoj slici gore se vidi stanje nakon urađene cistektomije (uklonjena cista), a na drugoj slici gore prikazan je koštani defekt popunjen veštačkom košću. Na donjoj slici se vidi zbrinjavanje rane(rana je ušivena).

Leave a commentKontakt:

Borivoja Stevanovića 5, Beograd

011/6897-302
063/7708-613

Radno vreme: 11:00 - 19:00
Vikendom ne radimo.

Copyright 2017 © Sva Prava Zadržana