Fiksni protetski radovi galerija

Fiksna protetikaFiksna protetika

Na dvema slikama gore prikaz pre intervencije. Na dvema slikama ispod prikaz posle intervencije.

Fiksna protetikaFiksna protetika


Na dvema slikama gore prikaz gornje vilice pre intervencije. Na slici dole levo prikaz posle intervencije – estetika je značajno poboljšana.

Fiksna protetikaFiksna protetika

Fiksna protetikaFiksna protetika

Na dvema slikama gore dat je prikaz gornje vilice pre intervencije. Na donje dve slike vidi se most od šest clanova (od trojke do trojke u frontu).


Na dvema slikama gore prikaz obe vilice pre intervencije. Na slici dole levo prikaz posle intervencije – urađen je most i u gornjoj i donjoj vilici.

Fiksna protetikaFiksna protetika

Fiksna protetikaFiksna protetika

Fiksna protetikaFiksna protetika

KrunicaKrunica

Gornja vilica pre intervencijeDonja vilica pre intervencije

stanje posle intervencije - zadrzane stare proteze, a postojeci zubi stavljeni pod most

Na dvema slikama gore prikaz gornje i donje vilice pre intervencije. Na slici dole levo prikaz posle intervencije – zadržane stare proteze, a postojeći zubi stavljeni pod most.

stari most u gornjoj vilici predvidjen za zamenu 1stari most u gornjoj vilici predvidjen za zamenu 2

zamenjen stari most u gornjoj vilici 1zamenjen stari most u gornjoj vilici 2

Na četiri slike iznad prikazan je slučaj zamene starog mosta novim. Prve dve slike prikazuju stari most, odnosno stanje pre intervencije, a druge dve prikazuju zamenjen stari most.


Na gornje dve slike vidi se devitalizovana desna jedinica (centralni sekutić), a na donje dve slike vidi se ista presvučena metalo-keramičkom krunom.


Na četiri slike iznad prikazano je stanje u donjoj vilici pre i nakon urađenog mosta. Most je urađen od šestice dole desno do šestice dole levo.


Na dvema slikama gore se vidi slučaj obrnutog preklopa, a na donjoj slici levo se vidi urađen most u gornjoj i donjoj vilici.


Na dvema slikama gore se vidi stanje pre intervencije, a na donjoj slici levo se vidi urađen kombinovani rad – mostovi i proteze.

Na dvema slikama iznad se vidi stanje pre intervencije.

Kontakt:

Borivoja Stevanovića 5, Beograd

011/6897-302
063/7708-613

Radno vreme: 11:00 - 19:00
Vikendom ne radimo.

Copyright 2017 © Sva Prava Zadržana