Hirurško lečenje parodontopatije

Hiruška terapija parodontopatije ima za cilj:
1.eliminaciju, odnosno smanjenje dubine parodontalnih džepova kao i
2.korekciju mukogingivalnih anomalija, urođenih ili stečenih u toku parodontopatije.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>