Štitnici za zube

Kod sportista postoji mogućnost oštećenja gornjih prednjih zuba koji su istureni u odnosu na ostale i zbog toga su često podložni povredama. Rešenje je jednostavno.

Treba napraviti štitnik za zube. Štitnik se pravi od specijalne folije u vakum aparatu koja intimno prijanja na gornje zube, tako da ne ometa vaše aktivnosti.

Štitnik za zube

Ukoliko u toku noći stiskate zubima i na taj način ih trošite, pri čemu osećate bolove u vilici tj. ako imate bruksizam potrebno je napraviti štitnik za zube koji stavljate preko gornjih zuba pre odlaska na spavanje. Štitnik ne ometa vaš san.

Splint

Bruksizam kao parafunkcionalna aktivnost odvija se na podsvesnom nivou. Javlja se sa podjednakom prisutnošću i kod žena i kod muškaraca.

Najčešće posledice bruksizma su trošenje zubnog tkiva, koje se ogleda u postojanju abrazivnih faseta, bola usled spazma mišića oboljenja parodoncijuma, pulpalgije, glavobolje, naročito u jutarnjim časovima, različta oštećenja fiksnih i mobilnih zubnih nadoknada.

Dijagnostika je veoma kompleksna i zahteva dobru anamnezu od osoba sa bruksizmom ili od njihovih bližnjih, jer oni sami nisu svesni te pojave. U okviru dijagnostike neophodno je izvršiti analizu okluzije sa posebnim osvrtom na prisustvo abrazivnih faseta, stanje potpornog aparata kao i funciju mišića i viličnih zglobova.

Terapija podrazumeva izradu mekih silikonskih splintova. Kod hroničnih bruksista sa ekstenzivnim abrazijama i simptomima bola u mišićima i viličnim zglobovima treba indikovati isključivo stabilizacione splintove od tvrdog akrilata.

Na prvoj slici ispod vidi se primer abradiranih zuba. Na drugoj slici ispod je prikazan splint za zaštitu zuba

Prikaz abradiranih zubaPrikaz splinta za zaštitu zuba

Leave a commentKontakt:

Borivoja Stevanovića 5, Beograd

011/6897-302
063/7708-613

Radno vreme: 11:00 - 19:00
Vikendom ne radimo.

Copyright 2017 © Sva Prava Zadržana