Implantologija

Zubni implanti (dentalni implanti) predstavljaju titanijumske šrafove koja se ugrađuju u viličnu kost i predstavljaju zamenu za koren zuba. Na njih se postavlja kruna ili most. Dentalni implanti nadoknađuju jedan ili više zuba koji nedostaju.
Implantat osnovni prikaz
Prikaz implantata

Za uspeh implantacije od posebnog značaja je materijal od koga je implantat izrađen, njegova veličina i oblik, izbor pacijenta, prava indikacija, primena korektne tehnike, i izrada funkcionalni i estetski zadovoljavajuće suprastrukture.

Implantacija može biti i neuspešna. Neuspesi mogu biti rani i kasni. Rani su posledica loše hirurške tehnike i preopterećenja od strane privremeno protetske nadoknade. Kasni neuspesi se javljaju kada je izrađena statički loša suprastruktura i kod pacijenata koji ne održavaju higijenu usta i zuba, usled čega se akumulira plak i stvara džep.

Metal koji se koristi za izradu implantata je komercijalno čist titatnijum. Komercijalno čist titatnijum sadrži 99,75% titanijuma, a ostatak od 0,25% čine kiseline, gvožđe, ugljenik i azot. Titanijum je otporan na istezanje zbog čega i tanji implantati mogu izdržati velika opterećenja.
Implantat - prikaz vilice pre ugradnjeImplantat - prikaz vilice posle ugradnje
Indikacije za implantaciju su:
1)Nedostatak jednog zuba
2)Terminalno bezuba vilica
3)Jednostrano bezuba vilica
4)Bezuba vilica
5)Izražena krezubost

Slika mobilne proteze u casi
Ukoliko želite da zamenite Vaše proteze mostovima ugradite implantate.

Pri ugradnji zubnih implantata treba izvršiti potpunu sanaciju usta, uklanjanje plaka, zubnog kamenca kao i mekih naslaga, vađenje zuba, preimplantacijske hirurške intervencije, kao i lečenje i plombiranje preostalih zuba.

Postoperativno pacijentu se preporučuju hladne obloge, besprekorna higijena i po potrebi analgetici i antibiotici. Potrebna je i redovna i stalna kontrola pacijenta odnosno ugrađenih dentalnih implantata i to više puta u toku godine. Kontrola podrazumeva procenu higijene usta, odnosno plaka, stanja gingive, dubine džepova, pokretljivosti implantata, okluzije, i artikulacije i rendgenografije.

Uspešnost implantacije definisana je vremenom trajanja ugrađenog implantata. Ako zubni implant vrši funkciju pet godina implantacija se smatra uspešnom uz uslov da posle odstranjivanja implantata ne ostaje znatniji koštani defekt.
Postoje i mini implanti, koji se ugrađuju u gornju (6 implantata) ili donju (4 implantata) vilicu i savršeno drže vašu staru ili novu protezu. Proteza je praktično zakačena za vilicu. Ova vrsta implantata se opterećuje odmah nakon ugradnje.

Proces ugradnje implantata
Mini implantati
Mini implantati - izgled pre i posle
Slika implantatske proteze

Slučaj 1 – Početak
implantati pocetak1

implantati pocetak2

implantati pocetak3

implantati pocetak4

implantati pocetak5

Slučaj 1 – Posle
implantati posle1

Leave a commentKontakt:

Borivoja Stevanovića 5, Beograd

011/6897-302
063/7708-613

Radno vreme: 11:00 - 19:00
Vikendom ne radimo.

Copyright 2017 © Sva Prava Zadržana