Mobilne proteze

Proteze nadoknađuju sve (totalne) ili većinu izgubljenih zuba(parcijalne). Ovo su mobilne nadoknade koje se skidaju u cilju održavanja higijene.

Totalna proteza je vrsta zubne nadoknade kojom se nadoknađuju svi izgubljeni zubi kao i delovi alveolarnog nastavka, i ona omogućuje pacijentu obnovu narušenih funkcija. Najveći broj pacijenata koji nosi totalne proteze ima preko šezdeset godina. Imajući u vidu da se anatomske strukture u ustima vremenom menjaju, totalne proteze nisu večno rešenje već se i one koriguju ili izrađuju nove. Totalnim protezama pacijent ispravlja estetski izgled, može da govori, da se normalno hrani, odnosno, živi život zdrave osobe.

Slika mobilne proteze

Prikaz bezube donje vilice bez totalne proteze preSlika totalne proteze posle

Prikaz bezube gornje vilice bez totalne protezePrikaz totalne proteze za gornju vilicu

Parcijalna proteza nadoknađuje jedan i/ili više izgubljenih zuba i njihove potporne strukture oslanjajući se na preostale zube i vilični segment. Pod parcijalnom protezom podrazumevamo parcijalnu mobilnu protezu.

Parcijalna bre.flex proteza. Bre.flex i bre.flex 2nd edition pripadaju grupi polyamida i oni su 100% monomer-free materijali za izradu fleksibilnih, gotovo neuništivih parcijalnih proteza. Za njihovo bojenje se koriste pigmenti koji su bez kadmijumovih i ostalih metalnih oksida. Ono što posebno ističe ovaj materijal je mogućnost izrade jako tankih i gracilnih delova čak i do 0,5 mm debljine.
Indikacije: Izrada estetskih fleksibilnih parcijalnih proteza. Odličan za pacijente koji žele parcijalnu protezu bez kukica. Idealan materijal za pacijente sa alergijom na monomer. Lako se može uključiti u kombinovane radove i kombinovati CoCr konstrukcijama.
1.Bez monomera
2.Bez benzyl peroksida
3.Bez metalnih oksida
4.Gotovo se ne može polomiti
5.Fleksibilan
6.Bez potrebe za kukicama
7.Dugotrajnost
8.Štiti zubnu gleđParcijalne proteze sa kukicama u boji zuba. Bio Dentaplast. Bio Dentaplast je polimer izrađen od polyoxymethylen-a. Njegova izrazito kristalna struktura mu daje sjajne mehaničke karakteristike. Zahvaljujući ovim karakteristikama ovaj materijal ima široko polje primene i pokazuje izuzetne performanse. Od njega se mogu izraditi potpuno bez-metalne konstrukcije koje pokazuju izrazitu čvrstinu i delimičnu fleksibilnost, sa neverovatnom reprodukcijom svih detalja, kao i filigranske retencione kukice u boji zuba.
Indikacije: Izrada visoko-kvalitetnih parcijalnih mobilnih nadoknada koje ispunjavaju i estetske i funkcionalne zahteve. Za pacijente koji se odluče za skeletirane protetske nadoknade bez metalnih kukica. Savršen za pacijente podložne alergijama, zato što Bio Dentaplast ne sadrži rezidualni monomer. Mogućnost izrade gotovo fleksibilnih parcijalnih proteza i u boji zuba, sa ili bez metalnih kukica, koristeći telescope i/ili atečmene.

Parcijalna pločasta proteza pripada grupi proteza koje se oslanjaju na vilični greben. Imedijatna ili neposredna proteza je privremena proteza i izrađuje se odmah nakon vađenja zuba.

Indikacije za izradu imedijatnih proteza su:
1.kada su zubi u terminalnoj fazi parodontopatije, pa se moraju izvaditi,
2.kada se mora ispraviti neka urođena ili stečena anomalija na vilicama,
3.hemoragični sindrom kada proteza deluje kao zavoj,
4.kada su neki od preostalih zuba uzročnici fokalnog žarista.

Indikacije za izradu parcijalnih pločastih proteza su:
1)sprečavanje promena položaja zuba u zubnom nizu
2)očuvanje međuviličnih odnosa i temporomandibularnih zglobova
3)očuvanje izvornog izgleda lica
4)modeliranje bezubih delova alveolarnog grebena posle vađenja zuba
5)nezavršen rast zuba i razvoj vilica kod mladih
6)kada bolesnici ne mogu podneti pripremu preostalih tkiva za neko trajnije rešenje
7)teška opšta oboljenja
8)sprečavanje mogućih psihičkih poremećaja posle gubitka zuba

prikaz bezube gornje vilice i donje vilice sa dva zubadonja parcijalna plocasta proteza i gornja totalna proteza nakon intervencije

 

Na slici gore levo prikaz bezube gornje vilice i donje vilice sa dva zuba, a na slici gore desno prikaz donje parcijalne plocaste proteze i gornje totalne proteze nakon intervencije.

Parcijalna skeletirana proteza (vizil proteza) je maksimalno redukovana proteza čiju osnovu čini metalni skelet. Može biti u kombinaciji sa različitim konstrukcionim rešenjima kao sto su:sa livenim kukicama, sa atečmenima, teleskop krunicama… Izrađuje se kao trajna nadoknada za skoro sve tipove krezubosti. Prednosti parcijalne skeletirane proteze su:
1)pacjent bolje oseća ukus hrane
2)ima bolji osećaj za termičke nadražaje
3)smanjena je mogućnost preloma proteze
4)postoji mogućnost izbora velikog broja retencionih elemenata
5)bolje održavanje higijene
6)smanjen osećaj stranog tela u ustima.
Parcijalna skeletirana proteza omogućuje održavanje međuviličnih odnosa, prevenciju oboljenja temporomandibularnih zglobova, očuvanje izvornog izgleda lica, omogućuje govor, žvakanje, gutanje, očuvanje preostalih zuba.

vizil proteza gornja vilicavizil proteza donja vilica

Ako hoćete da vidite još slika parcijalnih i skeletiranih (vizil) proteza, kliknite ovde.

Parcijalne fleksibilne proteze nadoknađuju izgubljene zube i resorbovane delove alveolarnog grebena. Omogućuju očuvanje međuviličnih odnosa, kao i funkcije žvakanja, gutanja i govora. Ove proteze indikovane su kod:
1)pacijenata koji su alergični na akrilate
2)dece sa nezavršenim rastom zuba i vilica
3)pacijenata posle oralno hiruških intervencija kao postekstrakcione proteze
4)pacijenata sa jako podminiranim alveolarnim grebenima i izraženim tuberima procesusa alveolarisa maksile.

Ako hoćete da vidite slike proteza sa estetskim kukicama kliknite ovde.

Leave a commentKontakt:

Borivoja Stevanovića 5, Beograd

011/6897-302
063/7708-613

Radno vreme: 11:00 - 19:00
Vikendom ne radimo.

Copyright 2017 © Sva Prava Zadržana